So sánh nhà siêu nhẹ với nhà truyền thống

*8B và *3B là báo cáo thí nghiệm thử tải các tấm tường EVG 3D Panel của Viện Khoa Học Xây Dựng – Bộ Xây Dựng VN – tháng 7 năm 2004. Vật liệu xây dựng Trọng tải (Kg/m2) Chịu tải (tường 3m) (tấn / m tới) Cách âm, cách nhiệt   Tường gạch thẻ 10cm Tường gạch ống 10cm …

Xem tiếp